Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli e-posta iletimine imkân veren bir iletim hizmetidir. Bu hizmet BTK tarafından yetkilendirilmiş KEPHS’ler tarafından sunulmaktadır.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına KEP hesabının kontrolü Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte olup KEP üzerinden evrak gönderim, alım ve sevk işlemleri Yazı İşleri Şube Müdürü'nün görev, yetki ve sorumluluğundadır.

Ege Üniversitesi KEP Adresi: egeuniversitesi@egeuniversitesi.hs03.kep.tr

 

Diğer kurum/kuruluşların KEP adresleri için tıklayınız.