Çerez Örnek
canlı destek

MEVZUAT

31151 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (YENİ)

 

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 

3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

 

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

19816 Sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

 

2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş Standart Dosya Planı

 

Ege Üniversitesi Yazışma Usul ve Esasları İle İmza Yetkileri Ve Yetki Devri Yönergesi

 

İlgili linkler:

http://www.resmigazete.gov.tr  

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ