Çerez Örnek
canlı destek

Dilekçe Hazırlama

DİLEKÇE YAZMA KURALLARI

Dilekçede genel olarak bulunması gereken 6 temel öğe vardır.

1. Tarih

2. Makam adı (Gerekirse ili veya açık adresi yazılmalıdır. Akademik ve İdari Birimler Listesi için tıklayınız.

3. Metin (Açık ve anlaşılır bir üslupla yazılmalı)

4. İmza (Hazırlayan kişiye ait olmalı)

5. Dilekçeyi yazan kişinin adı

6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi (İletişim bilgileri)

 

 

 

 

 

 

 • Yazılacak dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa onun tüzel kişiliğine hitap edilerek başlanmalıdır.
 • Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılmalıdır. Kişilere hitaben dilekçe yazılamaz.
 • Makam adı büyük harflerle yazılmalıdır.
 • Yer ve tarih olarak, dilekçenin yazıldığı yer ve tarih belirtilmelidir.
 • A4 boyutlarında temiz, çizgisiz ve beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekiyorsa ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
 • Dilekçe bilgisayar ortamında hazırlanabilir. El yazısı kullanılması halinde ise yazının dik harfler ile açık ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. Bilgisayarda hazırlanan dilekçe; koyu olmayan standart siyah renkte, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto büyüklüğünde veya Arial yazı karakteriyle 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Yazı kağıdı; üst, alt, sol ve sağ kenarının her birinden 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenmelidir.
 • Dilekçe; ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup ile hazırlanmalıdır.
 • Talep edilen işlem ya da bilgi yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve içerisinde açık ve anlaşılır bir şekilde istenmelidir. Şikâyet söz konusuysa, şikâyete konu olan belgeler mümkünse eklenmeli ve tanıklar dilekçede belirtilerek açıklanmalıdır.
 • Sorun/durum ya da dilek, yanlış anlaşılmalara mahal vermeyecek şekilde açıklanmalı; kısa ve açık olarak dile getirilmeli ve gereksiz ayrıntılara, kişiselliğe ve duygusallığa yer verilmeden dilekçede belirtilmelidir.
 • Dilekçe; Türkçe yazım ve imla kurallarına uygun olmalı ve genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmadan özenli ve anlaşılır bir dil ile hazırlanmalıdır.
 • Dilekçede dilekçe sahibinin adı ve soyadı, imzası, iletişim numarası ve açık adresi doğru olarak yazılmalıdır.
 • Dilekçeye eklenecek ek belgeler; hazırlanan dilekçe yazısının sonunda "Ek/Ekler" başlığı altında, maddeler halinde eksiksiz olarak belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.
 • Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "........durumu bilgilerinize arz ederim" şeklinde cümle bitirilmelidir.
 • Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini arz ederim" şeklinde cümle bitirilmelidir.
 • Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi arz ederim" vb. saygı ifadeleriyle dilekçe sonlandırılmalıdır.
 • Arz etmek “saygıyla sunmak” anlamına geldiği için “saygıyla arz ederim.” yazılmamalıdır.

Önemli Not: Üst makam alt makamdan isterken “rica eder”, alt makam ise üst makamdan isterken “arz eder”. Vatandaşlar ise yalnızca “arz eder”.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

                                                                                                                 

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
                                                   İZMİR

15/06/2021

             Üniversiteniz……….numaralı öğrencisiyim. “2021 İzmir ………………… Etkinlikleri” kapsamında okulunuzca düzenlenen tiyatro yarışmasına katılmak istiyorum. Gerekli belgeler ektedir.

             Gereğini arz ederim.

 

Adres              : 
                                                                                                        Adı ve Soyadı
                                                                                                             (İMZA)
Telefon: ………………….
T.C. No: .............................

 

Ek                   :

 • 1 Adet Öğrenci Belgesi
 • 2 Adet Fotoğraf

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ