Çerez Örnek
canlı destek

EBYS

Başbakanlığın 16.07.2008 gün ve 2816 sayılı Elektronik Belge Standartları Genelgesinde belirtilen, TSE 13298 numaralı standardına uygun olarak 01.03.2016 tarihinden itibaren Üniversitemizde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile;

e-Devlet ve Üniversite kapsamında, gerekli yazılım sistemi kurularak; belgelerin kayıp ve tahrifatı önlenerek güvenliğinin sağlanması, izlenebilmesi ve geçirdiği evrelerin elektronik ortamda takip edilebilmesi, yetki dahilinde sorgulanabilmesi ve paylaşımı, arama ve işleme sürelerinin azaltılarak verimliliğin arttırılması planlanırken, merkez ve çevre birimler ile elektronik belge sistemi kullanmakta olan diğer kurumlar arasında kolay ve kesintisiz belge akışının sağlanması ve bu sayede belge oluşturma ve iletme giderlerinden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, iş süreçleri bazında analizler yapılarak gerekli görülen iş ve süreç optimizasyonlarının gerçekleştirilmesi, doğru bir yedekleme politikası ile kurumsal belgelerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda saklanması temel hedeflerdir.

 

Giriş Ekranı için tıklayınız. (https://kimlik.ege.edu.tr)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi teknik destek ve sorularınız için tıklayınız. (http://ebysyardim.ege.edu.tr/)


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ